Ambasador w Polonia Center

W dniu 9 wrzesnia 2023 ZPK/Polonia Center miała zaszczyt gościć w naszu domu Panią Wicemarszałek Sejmu i Senatu RP Malgorzate Gosiewską jak również Ambasadora RP w Sztokcholmie Panią Joanne Hofman. Zreferowaliśmy historie naszego stowarzyszenia, dzialalnoścć bierzącą. Zaprezentowane przez nas plany na przszlość zostały przyjęte z...

Wybory parlamentarne 2023

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu, które przeprowadzone zostaną w niedzielę 15 października 2023 roku. Wyborcy przebywający w Królestwie Szwecji i posiadający ważne polskie...