Koncerty

Wspaniałe występy zespołów związanych z ZPK / Polonia Center;
CHÓRU SENIORITKI pod dyr. sp. Krystyny Bojanowskiej-Mikulskiej, ZESPOŁU CHORUS POLONICUS GOTHOBURGENSIS pod dyr. Wojciecha Głucha, ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH pod dyr. wieloletniego leadera zespołu Włodzimierza Komendy
I Waldemara Ziemkowskiego z udziałem Jurka Grzelca, Petera Maltona, A. Nebeskiego, T. Skowronka, W. Głucha, St. Zuchowskiego, Cz. Dudka, W. Rezlera, R. Podgórskiego, a w kolejnych etapach działalności powitano pianistę-kompozytora Marcina Dominika Głucha, skrzypaczkę Marie Andersson, trębacza dr. Einera, oraz stworzony przez członkinie  tego chóralnego zespołu „Kabaret Spraw Beznadziejnych” pod egida Elżbiety Dury.