Ambasador w Polonia Center

W dniu 9 wrzesnia 2023 ZPK/Polonia Center miała zaszczyt gościć w naszu domu

Panią Wicemarszałek Sejmu i Senatu RP Malgorzate Gosiewską jak również

Ambasadora RP w Sztokcholmie Panią Joanne Hofman.

Zreferowaliśmy historie naszego stowarzyszenia, dzialalnoścć bierzącą.

Zaprezentowane przez nas plany na przszlość zostały przyjęte z ogromnym zainteresowaniem naszych

szanownych gości. Chęc pomocy, wsparcia byla nie mniejsza za co pragnę wyrazić wdzięczność.

O naszych planach na przyszlość będziemy informować na bierząco.

Prezes

Andreas Telka