Walne zebranie Polonii Center

Göteborg, 19 stycznia 2023

Szanowni Państwo, Członkowie ZPK/Centrum Polonijnego 

Zapraszamy na kolejne Walne Zebranie Członków. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością Centrum Polonijnego i przystąpieniem do Związku. 

Celem spotkania Walnego Zgromadzenia jest:

– zdanie relacji z działania Zarządu i Związku od ostatniego Walnego Zgromadzenia,

– wybór nowych człnków Zarządu,

– zaplanowanie działań na kolejny rok, 

– wolne wnioski.

Przypominamy, że w głosowaniach na zebraniu mogą wziąć udział osoby bądące członkami Związku. W dniu spotkania przed zebraniem osoby zainteresowane będą mogły dokonać opłaty członkowskiej na rzecz Związku, co uprawni ich do wzięcia udziału w głosowaniach i do zgłaszania różnego rodzaju wniosków i pomysłów co do działalności Centrum Polonijnego.

Termin spotkania: 26 lutego 2023 (niedziela) godz. 16.00 w siedzibie przy ul. Säveåns Strandgatan 4, Göteborg, Gamlastaden.

Aby uniknąć zaskoczenia organizacyjnego związanego z pojawieniem się być może zbyt dużej liczby osób bardzo prosimy, aby potwierdzać chęć uczestnictwa w spotkaniu na mail: info@poloniacenter.se najpóźniej do dnia 12 lutego 2023 godz. 24.00. 

Opłatę członkowską można wpłacić na konto w SEB nr 5011 51521042330 lub Swish 1231914613

Wysokość składki na rok 2023:  200 kr/osoba     lub    300 kr/rodzina. 

Zapraszamy serdecznie!

W imieniu Zarządu

Wojciech Głuch