Vad vi kan lära av varandra, 25:e feb

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 25 LUTEGO 2023 GODZ 15:30

Nasza seria „Vad vi kan lära av varandra” nabiera rozmachu. Po inauguracyjnym spotkaniu w grudniu 2022 oraz styczniowym wykładzie doc. Piotra Wawrzeniuka o historycznym rozwoju tożsamości polskiej i szwedzkiej, pora na pogadankę Adama Cwejmana dotyczącą współczesnych kontaktów polsko-szwedzkich p.t. „Polacker och svenskar – Så går vi ihop, och inte”. Prelekcja 25 lutego 2023 o godz. 15:30 w siedzibie Centrum Polonijnego. Pogadanka jest po szwedzku, możliwość zadawania pytań po polsku. 

W związku z ogromnym zainteresowaniem tą prelekcją jednego z najwybitniejszych dziennikarzy szwedzkich, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na info@poloniacenter.se i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia miejsca przeswishowania opłaty 50 koron za wstęp, wpisując tekst „Cwejman-Nazwisko-Ilosc miejsc”

Zapraszamy

Wojciech Gluch

Centrum Polonijne w Goteborgu
Säveåns Strangata 4, 415 05 Göteborg
info@poloniacenter.se
Swish 1231914613

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA DEN 25:E FEBRUARI 2023

Vår serie „Vad vi kan lära av varandra” tar nu fart. Efter inaugurationen i december 2022, och doc. Piotr Wawrzeniuks januariföredrag om hur polska och svenska identiteter utvecklades historiskt, har tiden kommit till föredrag om samtida polsk-svenska kontakter, nämligen Adam Cwejmans: „Polacker och svenskar – Så går vi ihop, och inte”. Föredrag äger rum den 25 februari 2023 kl. 15:30 på Polonia Center. 

Adam Cwejman är en av de förnämsta svenska journalister och vi har skönjt stort intresse för hans föredrag och därför ber vi om att anmäla sig till info@poloniacenter.se
Efter att ha fått bekräftelse kan man swisha 50 koron för inträde, med texten „Cwejman-Namn-Antal personer”. 

Väl mött!

Wojciech Gluch

Polonia Center i Goteborg
Säveåns Strangata 4, 415 05 Göteborg
info@poloniacenter.se
Swish 1231914613