I det inledande mötet i vår serie „Vad vi kan lära av varandra” har vi annonserat ett föredrag av doc. Piotr Wawrzeniuk från Försvarshögskolan i Stockholm. Nu kan vi med största nöje meddela att han kommer till Polonia Center den 14 januari 2023 kl. 12.
I föreläsningen med titeln ”Miljö, konjunkturer, händelser, mentaliteter: vad har format Sverige och Polen?” diskuterar han historiska processer som har bidragit till formandet av våra nationella identiteter.