Zachować w pamięci – dla siebie i historii

Paweł Jaroszewski

Krótka osobista prelekcja dotycząca znaczenia historii rodzinnych dla ogólnej historii kraju i narodu.

Na podstawie spisanej przeze mnie historii rodziny, przedstawione jest powiązanie z pozoru prywatnych wydarzeń z sytuacjami z lat międzywojennych Polski, na terenach tzw. „kresów wschodnich”, na Huculszczyźnie.

Szczególne znaczenie w tym kontekście, ma dbałość o archiwa rodzinne, które oprócz wartości sentymentalnych, mogą czasem stanowić niezwykle cenne źródło wiedzy historycznej, a na ich podstawie możliwe staje się odtworzenie nieznanych faktów z dziejów kraju.

Autor, badając pozostałe po przodkach pamiątki, zdołał na przestrzeni kilku lat dotrzeć do unikalnych informacji, nigdy nie publikowanych po drugiej wojnie światowej, które pozwalają obecnie odtworzyć relikty II Rzeczpospolitej.

Na podstawie własnych doświadczeń nabytych podczas opracowywania materiałów historycznych,
a także bazując na wieloletniej praktyce zawodowego fotografa, zachecam do wielkiej staranności i dbałości w opiece nad rodzinnymi archiwami, a także do prób udostępniania takich zasobów w celu poszerzenia powszechnej wiedzy o dziejach Polski.

Wspomnimy tez o zwyciestwach i kleskach militarnych jaki i zwyciestwach moralnych serca i duszy Polakow ,jakim było Powstanie Warszawskie w Sierpniu 1944 roku .

Wojciech Gluch