Generatory prądu dla Ukrainy

Dziś 11 marca 2022 wyruszył z Söderhamn pierwszy transport generatorów prądu dla Ukrainy. Trasa wiedzie najpierw do Centrum koordynacyjnego pomocy Ukrainie w Przemyślu. Stamtąd dalej na Ukrainę. Z Przemyśla do Lwowa jest tylko 100 km.
Transport ten jest rezultatem współpracy wielu ludzi.
Zaczęło się od polskiego konsula w Oslo, Anny Śmiałek-Grzyb. Przekazała nam list od burmistrza Krakowa, w którym prosi m.in. o generator prądu dla szpitala w Lwowie. Kraków jest miastem bliźniaczym Göteborga więc powinniśmy zareagować.
Tak się też stało. Polsko konsul honorowy w Goteborgu Göran Hult zaczął działać od razu i to skutecznie. Na jego odezwę w sieci energetyków zgłosił się natychmiast
Tomas Zetterström z Söderhamn nära z darowizną
generatora o mocy 400kVA, który może zabezpieczyć nawet mały szpital.
Fantastycznie! Tyle że to waży 7,5 tony!
Na polskich forach publikujemy prośbę o transport i … od razu zgłasza się Andrzej Ziółkowski z firmy spedycyjnej Nilex i zobowiązuje się przetransportować generator z Söderhamn do Przemyśla. Podczas gdy ustalamy jak załadować generator, zgłasza się Erik Westlind z Stocholmexergi i oferuje mniejszy generator. Zmieści się w naszej ciężarówce z Söderhamn. Erik bierze na siebie dostarczenie generatora do Söderhamn.
Mamy już dwa generatory!
W tym czasie trwa zbiórka artykułów medycznych, higienicznych, jedzenia w Centrum polonijnym w Goteborgu. Szpital Djursjukhus z Alingsås całą paletę medycznych artykułów. Trzeba to wszystko dostarczyć do naszego transportu z Söderhamn.
Firmy Renovera hem, Reverse oraz MH Maskinservice pomagają w załadunku paczek na palety i przetransportowaniu do firmy Bring w mölnlycke, która zobowiązała się to zawieźć do Jönköping gdzie po drodze do söderhamn odbierze to nasz dostawca.
Wszystko zapięte na ostatni guzik … oprócz biletu na prom z Nynäshamn do Gdańska.
Polski armator Polferries zapewnia bezpłatny transport na pokładzie swojego promu ze Szwecji do Polski.
Konsulat polski w Sztokholmie udzielił również wsparcia naszej akcji.
Burmistrz Przemyśla Wojciech Bakun i szef centrum koordynacji pomocy Ukrainie w Przemyślu Bartłomiej Barszczak, obiecują osobiście dopatrzyć aby nasz transport dotarł do potrzebujących na Ukrainie.

autor tekstu Elżbieta Dura

lista firm i instytucji, które wsparły akcję:
Konsulat RP w Oslo 
Konsulat RP w Sztokholmie 
Söderhamn Nära https://www.soderhamnnara.se 
Stockholm Exergi https://www.stockholmexergi.se
Polferries https://polferries.pl/
Reverse AB https://www.reversestad.se
Nilex Andrzej Ziółkowski 
Renovera Hem http://www.renoverahem.se
MH Maskinservice http://www.mhmaskinservice.se
Nordh Energy Solar AB https://nordhenergy.se/
Alingsås Djursjukhus https://www.alingsasdjursjukhus.se
Bring Mölnlycke https://www.bring.se
Bring Parcels AB Jönköping https://www.bring.se


🇬🇧 Hurray! Today, on the 11th March 2022, the first transport of emergency power generators has left Söderhamn!

It is headed for a coordination centre of Ukraine aid in Przemyśl, from where the further shipment to Ukraine is organised. Przemyśl is less than 100km from Lviv.

This has been an effort of many well willing contributors.

It all began with a Polish consul in Oslo, Anna Śmialek-Grzyb, who made us aware that Göteborg is a twin town of Krakow, and should respond to a plea from Krakow’s Mayor for emergency power generator to a hospital in Lviv.

We contacted our Polish Honorary Consul in Göteborg Göran Hult who acted without delay. His plea on the forum of the Branschorganisationen Energiforsk gave quick results. The first to respond was Tomas Zetterström from Söderhamn Nära: they offer a generator of 400kVA, the capacity suitable even for a smaller hospital. Fantastic! Only it weighs 7,5 tons!

We post a request for transport on a Polish forum, and we get directly contacted by Andrzej Ziółkowski at Nilex, who offers to take it the whole way to the Ukrainian border. When Tomas and Andrzej discuss the details of how to get the load onto the lorry, we get yet another offer: a smaller generator from Erik Westlind at Stockholmexergi. Erik promises also that Stockholmexergi will ship the generator to Söderhamn and he settles the details with Tomas. Now we have 2 generators!

At the same time people come to the Polish Centre in Göteborg with packages of food, medicines, hygiene articles. Alingsås Djursjukhus the animal hospital contributes with a whole rack of this type of articles. We need to ship all that to our lorry in Söderham. Reverse, Renovera Hem and MH Maskinservice assists us in placing packages on shipping pallets, and transports them to Bring-Mölnlycke, who take it to our transportation point i Söderhamn.

All parts of the plan are settled now: the lorry gets loaded on the 11th March in Söderhamn, then further to Nynäshamn and then to Gdańsk. Polish ship-owner Polferries provides us with a transport free of charge on its ferry from Sweden to Poland. Our undertaking has also got support from the Polish consulate in Stockholm.

The Mayor of Przemyśl Wojciech Bakun and the head of the coordination centre Bartłomiej Barszczak, promise they will personally oversee that the transport reaches those who need it most in Ukraine.

To be continued!

Author Elżbieta Dura