Zebranie ZPK

Szanowni członkowie Związku Polskich Katolików w Geteborgu.
Zapraszamy na kolejne przedwyborcze, omawiające sprawy organizacyjne spotkanie. Odbędzie się ono 1 Maja o godz.16.30 w siedzibie ZPK. Proszę o zgłoszenia SMS pod numerem tel.0737669112
Z poważaniem
Wojciech Głuch
p.o. prezes ZPK